Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Harrastustuki

Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Harrastustukea myönnetään

 • lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin

Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tuki on yksilötukea. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.

Oppimateriaalituki

Tuki on tarkoitettu nuorille, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppimateriaalitukea myönnetään

 • lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppikirjoihin, koneisiin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin
 • ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppimateriaaleihin, välineisiin tai työasuihin

Oppimateriaalitukea ei voi käyttää

 • kaverilta ostettavien tuotteiden maksamiseen

Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon kolmen vuoden aikana.

Mentorointi 

 • tukee ja edistää lapsen omaa opiskelumotivaatiota ja halua kehittyä
 • lisää oppimisen iloa sekä positiivisia oppimiskokemuksia
 • auttaa lasta eteenpäin omien tavoitteidensa kanssa
 • perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja yhdenvertaisuuteen
 • on mentoroitavalle vapaaehtoista – oppilas päättää itse osallistumisestaan
 • antaa mentorina toimivalle nuorelle arvokasta työkokemusta

Mitä mentorointi ei ole?

 • Mentorointi ei korvaa tuki- tai lisäopetusta – siitä huolehtiminen on aina koulun tehtävä
 • Mentori ei toimi koulutunneilla eikä koulua varten
 • Mentorointiin ei voi määrätä oppilasta – oppilas hakeutuu mentoroitavaksi omasta halustaan

Hakemuksia vastaanotetaan sähköpostitse valkeakoski@pelastakaalapset.net (lähetäthän täytetyn hakemuksen pdf -muodossa) tai postitse osoitteesen:

Valkekosken Pelastakaa Lapset ry

Sarvionkatu 25

37600 Valkeakoski

Hakemuksia käsitellään hallituksen kokouksissa, joita pidetään noin kerran kuussa. Työ on vapaaehtoistyötä, jota tehdään vapaa-ajalla. Sähköposteihin ei vastata päivittäin.

Ei puhelintiedusteluja. Hakijoihin ollaan yhteydessä sähköpostilla.