Yhdistyksemme on mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa. Pelastakaa Lapset tukee ohjelmalla syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Yhdistyksemme tukimuodot Eväitä Elämälle -ohjelmassa ovat:

Oppimateriaalituki

Tuki on tarkoitettu nuorille, joiden koulunkäynnin jatkaminen peruskoulun jälkeen on uhattuna perheen vähävaraisuuden vuoksi.

Oppimateriaalitukea myönnetään

 • lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppikirjoihin, koneisiin ja muihin opiskelun edellyttämiin hankintoihin
 • ammatillisessa koulutuksessa tarvittaviin oppimateriaaleihin, välineisiin tai työasuihin

Oppimateriaalitukea ei voi käyttää

 • kaverilta ostettavien tuotteiden maksamiseen

Tavoitteena on, että tuensaajat voivat suorittaa ylioppilastutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon kolmen vuoden aikana.

Harrastustuki

Harrastustuki on tarkoitettu alle 18-vuotiaille lapsille, joiden harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen tiukan taloudellisen tilanteen vuoksi.

Harrastustukea myönnetään

 • lapsen harrastamisen edellyttämiin yksilöityihin hankintoihin tai kuluihin: harrastusvälineiden hankintaan, tunti- ja kausimaksuihin tai muihin osallistumisen edellyttämiin kohtuullisiin kustannuksiin

Harrastuksen on oltava ohjattua ja säännöllistä. Tuki on yksilötukea. Tukea ei myönnetä ryhmille tai harrastusseuroille.

Mentorointi 

 • tukee ja edistää lapsen omaa opiskelumotivaatiota ja halua kehittyä
 • lisää oppimisen iloa sekä positiivisia oppimiskokemuksia
 • auttaa lasta eteenpäin omien tavoitteidensa kanssa
 • perustuu avoimuuteen, molemminpuoliseen luottamukseen ja yhdenvertaisuuteen
 • on mentoroitavalle vapaaehtoista – oppilas päättää itse osallistumisestaan
 • antaa mentorina toimivalle nuorelle arvokasta työkokemusta

Mitä mentorointi ei ole?

 • Mentorointi ei korvaa tuki- tai lisäopetusta – siitä huolehtiminen on aina koulun tehtävä
 • Mentori ei toimi koulutunneilla eikä koulua varten
 • Mentorointiin ei voi määrätä oppilasta – oppilas hakeutuu mentoroitavaksi omasta halustaan

 

Hakemukset voi lähettää postitse osoitteeseen:

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry

Sarvionkatu 25

37600 Valkeakoski

Tai sähköpostilla:

valkeakoski@pelastakaalapset.net

 

Käsittelemme uusia hakemuksia noin kerran kuussa.

Ilmoitamme päätöksestä tuen hakeneille PUHELIMITSE.

Eväitä elämälle -ohjelmasta antaa lisätietoja Minna Hietamäki

puh. 040 1979 198 (iltaisin)