Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry

LAPSEN ÄÄNI -KYSELY 2021

Lapsen ääni on Pelastakaa Lasten vuodesta 2001 lähtien toteuttama selvitys, jonka avulla saadaan tärkeää tietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Vuonna 2021 selvitettiin 12–17 –vuotiaiden näkemyksiä koronapandemiasta. Lisäksi kyselyssä tarkasteltiin perheen taloudellisen tilanteen vaikutuksia lasten hyvinvointiin. Aineisto kerättiin huhti-toukokuussa 2021. Kyselyyn vastasi 1102 lasta ja nuorta eri puolilta Suomea.

Kyselyn tulokset julkaistaan kahdessa osassa. Ensimmäinen raportti tarkastelee lasten ja nuorten kokemuksia koronapandemian varjossa eletystä vuodesta. Syksyllä 2021 julkaistava toinen raportti keskittyy puolestaan lasten ja nuorten köyhyyskokemuksiin sekä turvallisuuskysymyksiin.

Lue raportin 1. osa täältä!

Ohjeita koronatilanteeseen

Ohjeita, joita aikuiset voivat käyttää avuksi lapsen tukemisessa koronavirustilanteessa.

Tutustu

Lapset tarvitsevat turvaa myös verkossa

Pelastakaa Lasten tekemän selvityksen mukaan lasten ja nuorten seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa on yleistä. Selvitykseen vastanneista 12–17-vuotiaista lapsista ja nuorista yli 30 prosenttia oli nähnyt toisten lasten ja nuorten tekemää seksuaalista häirintää viimeisen vuoden aikana.

Lapset oppivat tekniikan käytön nopeasti, mutta eivät välttämättä tiedä, miten verkossa toimitaan turvallisesti. Samalla tavalla kuin muussakin lapsen kasvattamisessa, on vanhemmilla, huoltajilla ja muilla lapsen kasvattajilla vastuu tarjota lapselleen tietoa ja ymmärrystä siitä, miten toimia turvallisesti verkossa. Vanhemmalla on tärkeä rooli lapsensa elämässä verkkoympäristössä silloinkin kuin lapsi tai nuori ymmärtää tekniikkaa ja koko verkkomaailmaa enemmän kuin hänen vanhempansa.

Pidetään lapset turvassa myös verkossa!

Ohjeita nuorelle ja vanhemmille

Kehoni on minun

LASTEN KANSSA TYÖSKENTELEVILLE AMMATTILAISILLE JA MUILLE AIKUISILLE

Lapsella on oikeus saada tietoa seksuaaliväkivallasta ikä- ja kehitystasoonsa sopivalla tavalla. Tieto auttaa lasta tunnistamaan mahdollisen häneen kohdistuvan seksuaaliväkivallan ja kertomaan kokemastaan sellaiselle aikuiselle, joka kykenee häntä auttamaan. Pelastakaa Lapset ry:n Kehoni on minun -opas tarjoaa ammattilaisille, huoltajille ja kasvattajille tietoa ja tukea lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan käsittelemiseen lapsen kanssa.  

Lue lisää ja lataa opas!

Tule mukaan

Maksamalla jäsenmaksun tuet yhdistyksemme toimintaa ja olet osa koko maailmanlaajuista Pelastakaa Lapset –järjestöä.

Jäsenetuna saat Pelastakaa Lapset -lehden vuosikerran.

Jäsentiedot kerätään asianomaisen Pelastakaa Lasten paikallisyhdistyksen jäsenrekisteriin, jota ylläpidetään Pelastakaa Lapset -liitossa ja tietoja käsitellään siellä. Lisätietoja rekisteristä ja rekisteröidyn oikeudet: Pelastakaa Lasten asiakasrekisterin tietosuojaseloste.

Liity jäseneksi

Olemme mukana Eväitä Elämälle -ohjelmassa

Eväitä Elämälle -ohjelma tukee syrjäytymisvaarassa olevien lasten koulunkäyntiä ja harrastamista.

Tutustu Eväitä Elämälle -ohjelmaan

Yhteystiedot

Valkeakosken Pelastakaa Lapset ry

valkeakoski@pelastakaalapset.net

puh. 0408244231

Ammatillisissa lastensuojeluasioissa

ota yhteyttä Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon:

Länsi-Suomen aluetoimisto
(adoptio, perhehoito, lomakoti-, tukiperhe-, tukihenkilötoiminta)

Puhelin: 010 843 5140

Yhdistyksemme on Pelastakaa Lapset ry:n jäsenyhdistys

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään.

Vieraile keskusjärjestön sivuilla